Program radionica za djecu – Istraživači osjećaja

istrazivaci-osjecaja

Ciklus radionica pod nazivom "Istraživači osjećaja - pronađi ključić za emocije" namijenjen je djeci predškolske i rane školske dobi. Osnovni je cilj radionica razvijanje emocionalne regulacije i socijalnih vještina. Djeca se kroz deset radionica upoznaju s pojmom "emocija", uče o tome koje emocije postoje, gdje ih osjećamo u tijelu i kako se s njima možemo nositi, kako ih propustiti i kako umiriti svoj um i tijelo nakon snažnih emocija. Kroz radionice djeca uče prepoznavati svoja i tuđa emocionalna stanja, imenovati ih i regulirati. Također se potiču empatičke interakcije među djecom te ih se poučava različitim socijalnim vještinama, osobito vještinama nenasilnog rješavanja sukoba. Posebna se pažnja posvećuje povećanju samopoštovanja i osnaživanju slike o sebi.

Program iskustvenih radionica za djecu ima za cilj unaprjeđenje emocionalne inteligencije u socijalnom okruženju djeteta upravo u onom periodu kada se ta vrsta inteligencije najviše razvija. Program se sastoji od 10 radionica u trajanju od sat i pol vremena, jednom tjedno u Zagrebu u našem Centru, Slavonska avenija 3. Svaka radionica sastoji se od raznovrsnih aktivnosti, pokretnih i onih mirnijih. Prvi dio radionice baziran je na učenju o pojedinoj emociji ili vještini kroz mirnije aktivnosti (izrada plakata, bojanje, ucrtavanje u šablonu). Drugi dio radionice obično uključuje istraživanje i prepoznavanje načina na koji ljudi svojom mimikom, bojom glasa ili tijelom izražavaju emocije. U ovom dijelu djeca glume, opipom istražuju mimiku lica druge osobe, glasom izražavaju različita emocionalna stanja i slično. U trećem dijelu radionica djecu se obično poučava nekoj od tehnika samoregulacije emocija i taj je dio najčešće usmjeren na rad na tijelu (tehnike disanja, progresivna mišićna relaksacija, meditacije, vizualizacije i slično). Djecu se također poučava kako pomoći drugom djetetu da regulira svoja emocionalna stanja te kada i kako potražiti pomoć odraslih osoba. Svaka radionica slijedi svoj poseban koncept i ovo su samo okvirni opisi tijeka radionica. U osnovi, svaka je aktivnost osmišljena kao igra kako bi djeca usvajala vještine na njima primjeren način i pritom se dobro zabavila.

Kome su namijenjene?

Djeci u dobi od 5 do 8 godina. Djeca sudjeluju na radionicama bez prisutnosti roditelja. Minimalni broj polaznika je 10, a maksimalni 15 djece.

Voditeljice radionica i termini

Voditeljice radionica su psihologinja Eva Jagić Vasilić i pedagoginja Sonja Srebačić. Obje imaju višegodišnje iskustvo u radu s djecom rane i predškolske dobi te s djecom školske dobi. Ciklus od 10 radionica ponedjeljkom od 17:00 do 18:30 sati počinje u ponedjeljak 30.09.

Bonus video predavanje Tomislava Kuljiša - ”Emocionalni razvoj djeteta”

Roditeljima koji nisu u programu Roditeljstvo 0-6 poklanjamo ovo video predavanje koje će im pomoći bolje razumjeti emocionalni razvoj svog djeteta kao i smisao ovog programa radionica za djecu. Uputstvo oko pristupa predavanju će se dobiti prilkom upisa.

Sadržaj radionica

  1. Sve moje emocije

Djeca se upoznavaju s pojmom "emocija", kroz pokretne igre uče o tome koje sve emocije postoje te o osnovnoj podjeli emocija. Djeca uče prepoznavati koje su emocije univerzalne, odnosno koje postoje i mogu se prepoznati u svim kulturama svijeta. Kroz igru i glumu djeca u ovoj radionici osvještavaju gdje u tijelu osjećaju pojedinu emociju, uče prepoznati tuđe emocije na temelju vanjske ekspresije te uče na koje sve načine drugima možemo izraziti svoje emocionalno stanje.

  1. Sreća

Ova se radionica temelji na zajedničkom grupnom radu sve djece. Kroz igru potrage za blagom djeca uče kako mogu usrećiti druge, ali i sama sebe. Kroz razne druge igre uče prepoznavati situacije u kojima se osjećamo sretnima te razlikovati sreću koja dolazi izvana i onu koja dolazi iznutra, iz nas samih.

  1. Strah

U ovoj radionici s djecom se razgovara o njihovim strahovima. Zatim uče lokalizirati strah u tijelu i osvijestiti tjelesne promjene koje se događaju kad se nečega jako bojimo. Kroz radionicu djeca prolaze različite tehnike nošenja sa strahom kroz rad na tijelu - abdominalno disanje, progresivna mišićna relaksacija, vizualizacije i slično. Djeca uče umiriti svoje tijelo kad su u strahu, a zatim kroz pokretne igre i simbolički pobijediti svoje najveće strahove o kojima se razgovaralo na početku radionice.

  1. Tuga

U ovoj radionici djeca kroz posebno osmišljene priče uče prepoznavati situacije u kojima osjećaju tugu i načine na koji različiti ljudi izražavaju svoju tugu te uče prepoznavati kako izrazom lica izražavamo emocije. Nakon toga djeca kroz igru osvještavaju da "tuga stanuje u prsima" te kako je propustiti. Kroz različite team building aktivnosti ona uče o tome da se s tugom najlakše nosimo uz podršku drugih i kroz prepuštanje u kontakt. Na kraju kroz vođenu vizualizaciju djeca uče stvoriti sigurno mjesto u svojim mislima u koje se mogu vratiti kad su tužni, a kad nemaju drugi izvor podrške.

  1. Ljutnja 1

Na početku radionice djeca uče prepoznati kako osjećamo ljutnju u svojem tijelu. Zatim kroz vizualna pomagala osvještavaju što se događa u njihovom umu kad su jako ljuti te koliko im vremena treba da se opet smire. Uče odgoditi impulzivnu reakciju u ljutnji. Djeca zatim zajednički dogovaraju pravila u ljutnji koja treba slijediti kako ne bi povrijedili sebe ili druge. Zatim uče neke od tehnika primjerenog izbacivanja ljutnje kroz pokret te kroz glumu u zadanim igrokazima uče o tome da se iza maske ljutnje često skrivaju druge emocije.

  1. Ljutnja 2

Nastavak rada s ljutnjom. Djeca uče razlikovati veličinu problema koji je izazvao ljutnju od veličine njihove reakcije. Kroz različite igre i priče uče o društveno primjerenim načinima izražavanja ljutnje. Razgovara se o tome da ljutnju nije dobro zadržavati u sebi, ali je treba naučiti izbaciti na način koji neće povrijediti druge ili nas same. Djeca zatim uče još umirujućih tehnika kroz  rad na tijelu.

  1. Nenasilno rješavanje sukoba 1

Kroz ovu radionicu djeca uče prepoznati međusobne sličnosti i različitosti, koje mogu dovesti do sukoba. Uče preispitati vlastitu ulogu u sukobu, izgrađivati toleranciju i međusobno razumijevanje. Također se s djecom radi na usvajanju vještina nenasilnog rješavanja sukoba, prepoznavanju situacija u kojima dolazi do sukoba te uvježbavanju rješavanja problemskih situacija. Djeca navedene vještine stječu uglavnom kroz pokretne igre koje potiču na promišljanje i suradnju te putem slušanja poznatih priča i basni. Na kraju kroz natjecateljske igre uče kako se sukob neće zaista riješiti nasiljem, već suradnjom i kompromisom.

  1. Nenasilno rješavanje sukoba 2

Nastavak usvajanja vještina nenasilnog rješavanja sukoba. Djeca uče prepoznati situacije u kojima dolazi do sukoba te uočavati osobne stilove ponašanja u sukobu. Istražuju i uočavaju krutost ili fleksibilnost u sukobu kod sebe i kod drugih ljudi te kako izbor riječi u sukobu utječe na osjećaje drugih. Poučava ih se i izražavanju putem "ja-poruka". Zatim uvježbavaju rješavanje problemskih situacija te samokontrolu i odgodu zadovoljenja vlastitih potreba kad je to nužno da svađa ne eskalira. Sve to uče kroz taktilne i pokretne igre te glumu s maskama.

  1. Slika o sebi i samopoštovanje

Kroz ovu radionicu radi se na osvještavanju i prihvaćanju različitih aspekata slike o sebi (npr. tjelesni izgled, karakterne osobine, uloge, osobne snage i slabosti i drugo). Naglasak se stavlja na osvještavanje onoga u čemu je dijete dobro i jako - unutarnja i vanjska snaga. Dio radionice posvećen je izlaganju sebe pred grupom, pobjeđivanju srama i pronalaženju potpore u drugima (drugi kao resurs). Radi se na osnaživanju u izražavanju svojeg "ja", svoje autentičnosti pred drugima i razotkrivanju sebe u kontaktu s drugima. Kod djece se osvještava posebnost i vrijednost svake osobe.

  1. Empatija

Zadnja radionica osmišljena je na način da potiče empatičke interakcije među djecom. Djeca uče prepoznavati svoja i tuđa emocionalna stanja. Kroz pokretne igre i glumu uče izraziti zadanu emociju, preuzeti tuđu te regulirati tuđe emocionalno stanje. Nakon toga djeca vježbaju vještine davanja i primanja podrške te se razgovara o tome koliko je nekome lako ili teško dati ili primiti pomoć. Na kraju slijedi dodjela diploma i fotografiranje za uspomenu.

 

 

Kako se prijaviti?

Prijava je obavezna kako bi se rezerviralo mjesto, jer je broj djece u grupi ograničen. Kotizacija se plaća za cijeli ciklus i iznosi 1400 kuna (1200 kuna za jednokratno plaćanje). Prijavu i sve informacije na e-mail: eva@prirodnoroditeljstvo.com.

 

istrazivaci-osjecaja-1