Intelektualni razvoj djeteta – 10. Video predavanje

Intelektualni razvoj djeteta – 10. Video predavanje

150,00 kn

Spoznaje s ovog predavanja omogućavaju roditeljima davanje svjesnog doprinosa intelektualnom razvoj djeteta u prvim godinama. Inteligencija, snalažljivost, imaginacija, fokusiranost… za svoj razvoj trebaju određene preduvjete u predškolskom periodu koje često uskračujemo djetetu.

SAZNAJTE VIŠE O OVOJ TEMI

Kategorija: