Razvojne faze (simbioza i separacija djeteta od mame)